Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PASKELBTAS KVIETIMAS PASINAUDOTI ES PARAMA NETECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ SPRENDIMŲ DIEGIMUI


INFORMUOJAME, KAD JAU YRA PASKELBTAS KVIETIMAS PASINAUDOTI ES PARAMA NETECHNOLOGINIŲ EKOINOVACIJŲ SPRENDIMŲ DIEGIMUI

PAGAL PRIEMONĘ „ECO-INOVACIJOS LT“

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti  aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO LAIKOTARPIS: iki 2016 m. birželio 8 d.

Tinkamas pareiškėjas:

 • gali būti tik juridinis asmuo, negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 • MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 €;
 • turi pakankamai nuosavų ir (arba) skolintų lėšų projektui įgyvendinti bei nėra sunkumų patirianti įmonė.

Kokias išlaidos yra finansuojamos:

 • Standartinės programinės rinkoje esančios ir licencijuotos įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, išlaidos;
 • Išlaidos, skirtos išorinėms konsultacijoms diegiant:
 1. aplinkos vadybos (valdymo) sistemas (ISO 14000, ESAS);
 2. atliekant gamybos technologijų ir (arba) aplinkos apsaugos auditus ir jų metu pateikiant racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizę;
 3. atliekant ekologinį gaminių projektavimą;

aplinkos apsaugos auditas – nustatoma galima aplinkos tarša, įskaitant praeityje padarytą žalą aplinkai, ir pagrindinės aplinkosauginės problemos įvardinant taikytinas prevencines priemones bei atliekama teisės reikalavimų atitikties analizė.

gamybos technologijų auditas – gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koleriuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.

ekologinis projektavimas – gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų medžiagų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių.

 • Aplinkos vadybos (valdymo) sistemos sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos.

Projekto finansavimo dydis:

 • jeigu diegiama aplinkos vadybos (valdymo) sistema ir atliekami gamybos technologiniai ir (arba) aplinkosaugos auditai - didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 11 000 €;
 • jeigu atliekamas ekologinis gaminių projektavimas - didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 €;
 • jeigu diegiama aplinkos vadybos (valdymo) sistema, atliekami gamybos technologiniai ir (arba) aplinkosaugos auditai bei ekologinis gaminių projektavimas - didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 41 000 €;
 • Didžiausia galima finansuojamo projekto dalis yra 50 proc.;
 • Priemonei taikomas de minimis pagalbos limitas.
 • Bendra šio kvietimo finansavimo suma: 2 896 200 Eur.

Maksimali projekto trukmė: 24 mėn. nuo sutarties su Ūkio Ministerija pasirašymo.

Jei matote poreikį netechnologinių ekoinovacijų sprendimų diegimui, susisiekite su mumis ir atsakysime į Jūsų klausimus.

SDG vadybos sistemų konsultantė

Aistė Jonaitienė

Mob. 8 611 40786

El. p. vadybos.sistemos@sdg.lt

www.sdg.lt

Būkite su mumis ir būsite geriausi!