Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Mokymai

Patalpinta: 2015-03-09 08:56:23


Mokymų programų, metodinės medžiagos rengimas

Rengiame mokymų programas, mokomąją medžiagą, žinių tikrinimo testus pagal įmonių poreikius.

Mokymų programos

Darbuotojų sauga ir sveikata

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal šias mokymo programas:

Dirbantiems pavojingus darbus

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems pavojingus darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Pavojingų darbų sąrašą rasite čia.

Įmonių ir padalinių vadovams

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa;
 • Organizuojame ir vykdome mokymus  darbdavio įgaliotiems asmenims darbuotojų saugai ir sveikatai (vidinių  padalinių vadovams).

Komitetų nariams ir darbuotojų atstovams

Organizuojame ir vykdome mokymus:

 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams;
 • Įmonių darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai.

Krautuvai

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems su krautuvais, autokrautuvais, ir/arba  elektriniais vežimėliais pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Darbai aukštyje

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems aukštyje pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Kėlimo įrenginiai 

Keltuvai

Slėginiai indai bei vamzdynai

Degiosios dujos, deguonis

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Grunto kasimas, darbas šuliniuose 

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems grunto kasimo darbus, vykdantiems grunto tvirtinimo darbus, dirbantiems šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Lynų keliai

Liftai

Suvirinimas

Rengiame įvairias suvirinimo mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome įmonės darbuotojus.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Miškas

Rengiame įvairias mokymo programas darbuotojams dirbantiems miško ruošos, medkirčio, medžių, krūmų ir šakų pjovėjo darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Degalinės

Rengiame mokymo programas darbuotojams dirbantiems  naftos produktų degalinės operatoriaus,  suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus darbus pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Šilumos ūkis

Rengiame darbuotojams, dirbantiems šilumos ūkyje, mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Elektros ūkis

Rengiame įvairias energetikos darbuotojų mokymo programas pagal įmonės poreikius ir apmokome juos.

Apsauga, ginklai

Organizuojame ir vykdome mokymus pagal licencijuotas mokymo programas:

Higiena

Pirma pagalba

Civilinė sauga

Mokome įmonių/įstaigų darbuotojus jų  darbo vietose kaip pasirengti galimoms ekstremaliosioms situacijoms, kaip elgtis joms gresiant ar susidarius. Organizuojame civilinės saugos pratybas.

Darbuotojų civilinės saugos mokymui kasmet turi būti skiriama ne mažiau kaip 2 valandos. Atsižvelgiant į įmonės/ įstaigos specifiką, galima didinti mokymams numatytą valandų skaičių.

Priešgaisrinė sauga

Padedame įstaigų ir organizacijų vadovams užtikrinti priešgaisrinę saugą ir organizuojame:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymus;
 • Darbuotojų mokymus;
 • Priešgaisrines pratybas .

Valstybės tarnautojams

Esame įtraukti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. 

Rengiame įvairias mokymo programas pagal įstaigų poreikį ir teikiame Valstybės tarnybos departamentui tvirtinimui.

Turizmo renginių vadovams saugos ir sveikatos klausimais

Rengiame mokymo programas švietimo darbuotojams, lydintiems vaikus į išvykas bei ekskursijas ir apmokome juos.

Socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams

Rengiame įvairias mokymo programas  socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams pagal poreikį, teikiame tvirtinimui ir apmokome pagal patvirtintas programas.

Kompetencijų vertinimas

Vertiname asmens įgytas kompetencijas pagal 14 kvalifikacijų:

 1. Autokrautuvo vairuotojo, 261104101;
 2. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo, 261104102;
 3. Krautuvų vairuotojo, 261104108;
 4. Tiltinių kranų operatoriaus, 262104104;
 5. Bokštinio krano operatoriaus, 262104101;
 6. Automobilinio krano operatoriaus, 265104101;
 7. Savaeigio strėlinio krano operatoriaus, 265104103;
 8. Portalinio krano mašinisto, 262104103;
 9. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus, 265104102;
 10. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, 262071504;
 11. Suvirintojo elektra, 261071502;
 12. Suvirintojo dujomis, 261071501;
 13. Medkirčio, 261082102;
 14. Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto, 262071309.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Seminarai/konferencijos

Organizuojame įvairius seminarus susijusius su:

 • darbo teise;
 • finansų valdymu;
 • strateginiu įmonės planavimu ir valdymu;
 • lyderyste ir vadovavimu;
 • pardavimais;
 • derybų įgūdžiais;
 • konfliktų valdymu;
 • personalo valdymu;
 • kokybės vadybos sistemų diegimu;
 • darbuotojų sauga ir sveikata;
 • statybų koordinavimu;
 • aplinkosauga;
 • ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas;
 • civilinė sauga;
 • asmeninio laiko planavimu, ir pan.

Norminiai teisės aktai