Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBDAVIO, DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE, MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:27:20


Mokymo trukmė - 88 akademinės valandos (2,5 savaitės).

Mokymo programos tikslas - darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, kad jie gebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 8 punkte (toliau - mažos įmonės). Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, privalomai tikrinamos šių asmenų žinios, kai jie baigia šią mokymo programą.