Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SUVIRINTOJO ELEKTRA MOKYMO PROGRAMA


Mokymo programa yra skirta suvirintojų elektra, virinančių rankiniu lankiniu būdu lydžiuoju: glaistytu elektrodu, mokymui. Pagal LST EN 24063:1997 standartą šis suvirinimo procesas yra žymimas - 111. Tarptautinėje praktikoje plačiai yra naudojamas šio proceso trumpinys – MMAW (manual metal-arct welding). Programa apima plokščių ir vamzdžių iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienu kampinių bei sandūrinių sujungimų suvirinimą įvairiose erdvės padėtyse.

Suvirinimas elektra rankiniu lankiniu būdu glaistytais elektrodais plačiai prigijo šalies ūkyje. Atliekant įvairius suvirinimo darbus yra sutaupoma daug darbo laiko ir medžiagų. Šis metalų sujungimo būdas turi eilę pranašumų lyginant su kitais metalinių konstrukcijų sujungimo būdais.

Modifikuota suvirintojų elektra mokymo programa papildomai apima vamzdžių sandūrinių sujungimų suvirinimą, supažindinama su suvirinimo procedūrų aprašais (SPA).

Šios mokymo programos pagrindinis tikslas - parengti darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose suvirintoją elektra, gebantį kokybiškai suvirinti elektra rankiniu lankiniu būdu glaistytais, elektrodais plokščių ir vamzdžių iš mažaanglių, mažai legiruotų plienu kampinius bei sandūrinius sujungimus įvairiose erdvės padėtyse.

Mokymo programoje, ypač praktiniame mokyme, daug laiko skiriama mokėjimų ir įgūdžių įsisavinimui pagal standarto: LST EN-287-1: 2004 m. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas 1- oji dalis. Plienai, reikalavimus.

Modifikuota suvirintojų elektra programa parengta asmenims, įsigijusiems pagrindinį išsilavinimą, turintiems 18 metų ir neturintiems sveikatos sutrikimų, kurie neleidžia atlikti suvirinimo darbų.

Mokymosi trukmė 11,5 savaičių, 456 val. Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70 proc.) sudaro praktinis mokymas.

Išklausius visą mokymo programos kursą, mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir praktiniai gebėjimai. Praktiniai mokinių gebėjimai suvirinti vertinami pagal LST EN ISO 5817 standarto reikalavimus.

Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja suvirintojo elektra rankiniu lankiniu būdu glaistytais elektrodais kvalifikaciją ir gauna valstybės pripažintą profesinio mokymo diplomą (kodas 4102) bei atestacijos pažymėjimą.

 Įgyta kvalifikacija suteiks asmenims galimybę dirbti įvairiose įmonėse, kurios vykdo suvirinimo elektra rankiniu lankiniu būdu glaistytais elektrodai darbus, užsiimti individualia darbine veikla, galės toliau tobulėti ir siekti aukštesnės kvalifikacijos, t.y. kvalifikacijos patvirtinimo pagal i LST EN 287-1 standartą.