Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SUSKYSTINTŲ DUJŲ BALIONŲ SANDĖLININKO MOKYMO PROGRAMA


Suskystintų dujų balionų sandėlininko mokymo programa skirta mokyti asmenis, kurie sandėliuos suskystintų dujų balionus.

Programos tikslas — suteikti žinių apie suskystintas dujas, jų savybes, sprogstamumą. suskystintų dujų balionus, išmokyti saugiai juos laikyti, transportuoti.

Asmenys, kurie mokosi, kad įgytų suskystintų dujų balionų sandėlininko kvalifikaciją, turi būti sveiki ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Mokymo programos trukmė - 40 val.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą, išduodamas valstybės pri­pažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas, kodas 3106 ir atestacijos pažymėjimas.

 Baigęs šią programą asmuo žinos:

 • Pagrindines norminių aktų, reglamentuojančių naftos dujų įrenginių eksploatavimą, nuostatas, reikalavimus patalpoms, kuriose laikomi suskystintų dujų balionai.
 • Savo pareigas, teises ir atsakomybę.
 • Suskystintų dujų balionų konstrukciją.
 • Suskystintų dujų balionų įtaisų veikimo principus.
 • Reikalavimus saugiam suskystintų dujų balionų eksploatavimui.
 • Pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarką, reikalavimus personalui, saugos reikalavimus, darbų dokumentaciją.
 • Pavojus ir riziką, atliekant pareiginiuose nuostatuose numatytus darbus.
 • Reikalavimus įrankiams, kurie naudojami eksploatuojant suskystintų dujų balionus.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekant pareiginiuose nuostatuose numatytus darbus.
 • Gaisrinės saugos reikalavimus, pirmines gaisro gesinimo priemones ir būdus.
 • Higienos reikalavimus.

Baigęs šią programą asmuo mokės ir gebės:

 • Teisingai ir saugiai sandėliuoti ir transportuoti suskystintų dujų balionus.
 • Įvertinti ir nustatyti riziką darbe ir imtis prevencijos priemonių savo kompetencijos ribose.
 • Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, sandėliuojant suskystintų dujų balionus.
 • Naudotis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.
 • Naudotis gaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo priemonėmis.
 • Teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.