Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BEI JOS VYKDYMO TVARKA. gaisrinės saugos AKTUALIJOS statybų sektoriuje


KONSULTACINIS Seminaras

2016-03-03, UAB „SDG“, Pramonės pr. 23

STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA BEI JOS VYKDYMO TVARKA.  gaisrinės saugos AKTUALIJOS statybų sektoriuje

Vadovaujantis LR statybos įstatymu bei Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas statinių techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai.

Siekiant išvengti nelaimių - statinių statybinių konstrukcijų pažeidimų, griuvimo atvejų bei užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus žmonėms, jų sveikatai ir aplinkai, kad pastatuose įrengtos gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai būtų techniškai tvarkingi ir veikiantys, būtina tinkamai prižiūrėti statinius nuo jų pripažinimo tinkamais naudoti dienos iki statinio nugriovimo (per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę). Pasibaigus žiemos sezonui, privalo būti atlikta kasmetinė statinio apžiūra bei surašytas statinio kasmetinės apžiūros aktas.

Seminaro vertė

Galimybė gauti informaciją iš kompetentingų savo srities specialistų. Diskusijų pagalba išsiaiškinami klausimai konkrečių įmonių situacijų sprendimui. Pasidalijimas gerąja praktika, kontaktų tarp įmonių užmezgimas.

Tikslinė auditorija

Įmonių bei padalinių vadovai, statinių savininkai bei naudotojai, inžinieriai, kiti įmonių darbuotojai.

Seminaro programa (darbotvarkė)

09.45 – Dalyvių registracija.

10.00 – Norminių teisės aktų, reglamentuojančių pastatų naudojimą ir statinių techninę priežiūrą, apžvalga. Pagrindiniai statinių techninės priežiūros uždaviniai.

10.30 – Kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, jų funkcijos. Nuolatinių, kasmetinių, neeilinių statinio apžiūrų vykdymo tvarka.

11.30 – Kavos pertrauka

11.45 – Statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarka. Situacijų analizė. Juridinių asmenų atsakomybė.

12.30 – Gaisrinės saugos aktualijos statybų sektoriuje. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos. Diskusija

14.00 - Seminaro pabaiga

Seminaro trukmė 5 ak. val.

 

Seminaro data, vieta

2016 m. kovo 3 d.,

UAB „SDG“

Pramonės pr. 23, Kaunas

Tel. 8 685 47593, Jurgita Giedraitienė

 

Kaina

Seminaro klausytojams – 40 Eur + PVM

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariams – 35 Eur + PVM,

Po seminaro išduodami pažymėjimai, metodinė medžiaga.

Registruotis prašome el. paštu: j.giedraitiene@sdg.lt arba tel. 8 685 47593