Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SPROGIŲ ZONŲ NUSTATYMAS IR VERETINIMAS. ĮMONĖS APSAUGOS NUO SPROGIMO DOKUMENTAS


Naudinga: įmonių, įstaigų bei organizacijų darbuotojams, kurie nustatinės vykdomų technologinių procesų ir patalpų sprogių aplinkų zonas ir rengs reikiamą dokumentaciją.

Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-09-30 įsakymu Nr. A1-262 patvirtintus „Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatus“, 1999-12-16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/92/EB dėl būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje bei Tarptautinės elektrotechnikos standarto LST EN 60079-10:2003 reikalavimus darbdavys skirsto vietas, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, į zonas.

Seminaro programa:

09:45 – 10:00 val. – Registracija.  Rytinė kava

10:00 – 11:00 val. – Įmonės apsaugos nuo sprogimo dokumento paskirtis.

Sprogimo keliamas pavojus.

Sprogimo rizikos vertinimas ir kriterijai.

Sprogių aplinkų susidarymo prevencija.

11:00 – 11:15 val. – Kavos pertraukėlė

11:15 – 12:15 val. – Pavojingų vietų suskirstymas į zonas.

Sprogimo išplitimo prevencija: techninės ir organizacinės priemonės.

Lektorius: UAB „SDG“ rizikų ekspertas Vytautas Adomkus, turintis 26 metų patirtį chemijos pramonėje bei 10 metų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Įmonėse nustatinėja vykdomų technologinių procesų ir patalpų sprogių aplinkų zonas ir rengia reikiamą dokumentaciją.

Data, vieta:  2015 m. gruodžio 2 d.,  pradžia 10:00 val.;

UAB „SDG“ Beržų g. 38, Panevėžys

Kaina:           21,00 EUR + PVM 

PPAR nariams 16,00 EUR + PVM
Į kainą įskaičiuota:  metodinė medžiaga, pažymėjimai, kava/arbata

Registruotis galite el.paštu panevezys.mokymas@sdg.lt, tel. 8-45-508271.