Update cookies preferences
Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SAVAEIGIO STRĖLINIO KRANO OPERATORIAUS

Patalpinta: 2016-06-07 08:52:51


Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose, statybos objektuose naudojami įvairių tipų ir parametrų savaeigiai strėliniai kranai. Naudojant savaeigius strėlinius kranus dėl organizacinių priemonių stokos bei kranų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimų įvyksta nelaimingų atsitikimų. Dažniausiai nukenčia krovinių kabinėtojai.

Mašininės pavaros didesnės kaip 11 keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais yra registruojami potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ) valstybės registro tvarkymo įstaigoje ir šiems kranams nustatyta privaloma įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra. Darbuotojai, valdantys šiuos įrenginius, turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose.

Mokytis pagal šią programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą, turintys vairuotojo C arba traktorininko SM kategoriją ir sveikatos pažymą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo tikslas - parengti savaeigio strėlinio krano operatorių, kuris turėtų specialių žinių apie savaeigius strėlinius kranus, jų tipus, sandarą, valdymo įrenginius, apsauginius įtaisus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėtų valdyti savaeigius strėlinius kranus, saugiai kilnoti krovinius, vykdyti statybos montavimo darbus.

Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo įstaigoje ir praktinio mokymo įmonės, naudojančios savaeigius strėlinius kranus, bazėje. Programa numato 520 val. mokymo trukmę. Teoriniam mokymui skirta 202 val., o praktiniam mokymui įmonėje 304 val.

Baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus asmenims išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 4102) ir atestacijos pažymėjimas suteikiantis teisę dirbti savaeigio strėlinio krano operatoriumi.