Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SAVAEIGIO PLATFORMINIO KELTUVO OPERATORIAUS


Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose, statybos objektuose naudojamos įvairių tipų ir parametrų judamosios pakeliamosios darbinės platformos (JPDP). Jos priskiriamos potencialiai pavojingiems įrenginiams (PPĮ), kurių pogrupis KR-02, nes naudojamos žmonių pakėlimui darbams aukštyje atlikti. Naudojant JPDP dėl organizacinių priemonių stokos bei saugaus naudojimo reikalavimų pažeidimų įvyksta nelaimingų atsitikimų. Dažniau nukenčia ant pakeltos darbinės platformos ar krepšyje dirbantys darbuotojai.

JPDP yra registruojamos PPĮ valstybės registro tvarkymo įstaigoje ir joms nustatyta privaloma įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra. Darbuotojai, valdantys šiuos įrenginius, turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose.

Ši mokymo programa skirta mokyti savaeigių judamųjų pakeliamųjų darbinių platformų, montuojamų ant transporto priemonės (toliau vadinamų „savaeigiai platforminiai keltuvai“), operatorius.

Mokytis pagal šią programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą, turintys vairuotojo C kategoriją ir sveikatos pažymą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo tikslas - parengti savaeigio platforminio keltuvo operatorių, kuris turėtų specialių žinių apie šiuos įrenginius, jų tipus, sandarą, valdymą, saugos įtaisus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėti valdyti, saugiai kilnoti žmones ir krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus ūkio darbus aukštyje.

Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo, mokymo įstaigoje ir praktinio mokymo įmonės, naudojančios savaeigius platforminius keltuvus, bazėje. Programa numato 280 val. mokymo trukmę. Teoriniam mokymui skirta 108 val., o praktiniam mokymui įmonėje 160 val.

Baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus asmenims išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 4102) ir atestacijos pažymėjimas suteikiantis teisę dirbti savaeigio platforminio keltuvo operatoriumi.