Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ŠALTKALVIO DUJŲ BALIONO KEITĖJO PROGRAMA


Šaltkalvio dujų baliono keitėjo programa skirta mokyti asmenis, ne jaunesnius kaip 18 metų, turinčius ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir 1 metų šaltkalvio darbo stažą. Ši programa skirta mokyti asmenis, kurie parduos arba keis suskystintų dujų balionus.

Programos tikslas - besimokančiuosius supažindinti su pagrindinėmis norminių aktų, reglamentuojančių naftos dujų įrenginių eksploatavimą, suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams nuostatomis, jų pareigomis, teisėmis ir atsakomybe, suteikti žinių apie suskystintas dujas, jų savybes, sprogumą, suskystintų dujų balionus, suskystintų dujų balioninius įrenginius, reikalavimus patalpoms, išmokyti saugiai juos eksploatuoti, teisingai elgtis sugedus balionui, kilus gaisrui ar sprogimui.

Mokymo programos trukmė - 40 val. iš jų 6 valandos skirtos praktiniams užsiėmimams.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą, išduodamas valstybės pri­pažintas mokymo programos baigimo pažymėjimas, k.3106 ir atestacijos pažymėjimas

 

Baigęs šią programą asmuo žinos:

 

1. Suskystintų dujų balionų įtaisų veikimo principus.

2. Reikalavimus saugiam individualaus balioninio įrenginio eksploatavimui.

3. Pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarką, reikalavimus personalui, saugos reikalavimus, darbų dokumentaciją.

4. Pavojus ir riziką, atliekant pareiginiuose nuostatuose numatytus darbus.

5. Reikalavimus įrankiams, kurie naudojami eksploatuojant individualius balioninius įrenginius.

6. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekant pareiginiuose nuostatuose numatytus darbus.

7. Gaisrinės saugos reikalavimus, pirmines gaisro gesinimo priemones ir būdus.

8. Higienos reikalavimus.

 

Baigęs šią programą asmuo mokės ir gebės:

 

1. Nustatyti ir įvertinti riziką darbe bei imtis prevencijos priemonių savo kompetencijos ribose.

2. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, keičiant suskystintų dujų balionus, remontuojant buitines dujines virykles.

3. Veikti ekstremaliose situacijose.

4. Naudotis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis.

5. Naudotis gaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo priemonėmis.

6. Teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.