Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PORTATYVINIŲ DUJŲ BALIONŲ KEITĖJO MOKYMO PROGRAMA


Portatyvinių dujų balionų keitėjo mokymo programa skirta mokyti asmenis, ne jaunesnius kaip 18 metų. Asmenys, baigę šią mokymo pro­gramą, gali dirbti portatyvinių dujų balionų keitėjais.

Portatyvinių dujų balionų keitėjas turi žinoti reikalavimus pa­talpoms, kuriose laikomi portatyviniai dujų balionai, taip pat ba­lionams keliamus reikalavimus.

Portatyvinių dujų balionų keitėjas turi mokėti teisingai priimti ir laikyti portatyvinius dujų balionus, patikrinti balionų hermetiš­kumą, paaiškinti pirkėjams, kaip teisingai jais naudotis, teisingai elgtis esant dujų nutekėjimui, kilus gaisrui.

Asmenys, baigę šią programą, susipažįsta su darbų saugos ir gaisrinės saugos reikalavimais dujų ūkyje ir suskystintų dujų balio­nų laikymo patalpose.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą, išduodami valstybės pri­pažinti mokymo programos baigimo pažymėjimas, kodas 3106 ir atestacijos pažymėjimas.