Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PORTALINIO KRANO MAŠINISTO


Portalinio krano mašinisto kvalifikacijos įgijimas numatytas tik asmenims, įgijusiems bokštinio krano mašinisto kvalifikaciją.

Ši mokymo programa numato portalinio krano mašinisto parengimą asmenims, turintiems tik pagrindinį bendrąjį išsilavinimą.

Programos mokymosi trukmė 15 savaičių.

Programos tikslas — suteikti specialių žinių apie portalinio krano konstrukciją, jo įrenginius, krano techninį aptarnavimą, darbų vykdymą: išugdyti praktinius krano priežiūros, techninio aptarnavimo bei valdymo įgūdžius, t.y. pasiekti, kad mokiniai, įsisavinę mokymo kursą, būtų parengti savarankiškai atlikti krano mašinisto pareigas ir įgytų portalinių kranų mašinisto kvalifikaciją.

Mokymo turinį sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Teorinio mokymo (280) metu mokiniai susipažįsta su portalinio krano konstrukcija, įrenginiais, jų paskirtimi, veikimu mokosi portalinio krano techninio aptarnavimo, susipažįsta su jo valdymu.

Praktinio mokymo, kuris apima daugiau kaip pusę viso mokymuisi skirto laiko (304 val.) busimieji portalinio krano mašinistai mokosi valdyti portalinį kraną su kroviniu, atlikti krovimo darbus.

Įsigijęs kvalifikaciją, portalinio krano mašinistas gali valdyti portalinį kraną, atliekant krovos darbus iš laivų, geležinkelio vagonų, autotransporto bei sandėlių: krauti krovinius į rietuves ir jas išardyti, perkrauti krovinius portaliniu kranu su greiferiu, sprederiu, krovininiu elektromagnetu ir kitais nuimamais krūvio užkabinimo įtaisais, techniškai prižiūrėti portalinius kranus ir dalyvauti jų remonte.

Parengtas pagal šią programą, portalinio krano mašinistas gali įsidarbinti upių ar jūrų uostuose bei įmonėse, eksploatuojančiose portalinius kranus

Mokymas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu, kurio metu patikrinamos ir įvertinamos mokinių žinios ir praktiniai portalinio krano valdymo sugebėjimai. Sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacijos teorinį ir praktinį egzaminą asmenims suteikiama portalinio krano mašinisto kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas (4102) ir atestacijos pažymėjimas.