Update cookies preferences
Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Pedagoginių psichologinių žinių kursas

Patalpinta: 2016-06-07 11:46:14


Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (toliau – kursas) skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso.