Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.


Mokymo programa skirta darbininkams, eksploatuojantiems technologinius šilumos įrenginius. Mokymo programos tikslas parengti darbuotoją, žinantį apie šilumos įrenginių įrengimą, techninės eksploatacijos taisykles ir gebėtų eksploatuoti technologinius šilumos įrenginius.

Mokytis gali ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, turintis ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą.

Mokymo trukmė – 16 val.