Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

NEREGISTRUOJAMŲ KĖLIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO


Besiplečiant gamybai, smulkiajam verslui, vis daugiau įmonių įsigyja įvairių kėlimo įrenginių: nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų, elektrinių talių, gembinių kranų, automobilių keltuvų ir kt.

Dauguma šių įrenginių neregistruojami valstybės registre ir jiems nenustatyta privaloma potencialiai pavojingų įrenginių įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra.

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, darbuotojų mokymo instruktavimo ir atestavimo bendrieji nuostatai nurodo, kad tokius įrenginius turi valdyti apmokyti ir atestuoti operatoriai, o jų nuolatinę priežiūrą vykdyti apmokyti neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistrai.

Ši neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro parengta mokymo programa tai buvusi ankstesnė pirmo lygio programa pataisyta pagal naujus darbo rinkos profesinio mokymo programų reikalavimus ir taikytina darbo rinkos profesiniame mokyme. Jos tikslas - suteikti žinių apie neregistruojamų kėlimo įrenginių konstrukciją, jų pagrindinius mazgus, apsauginius įtaisus, kėlimo įrenginių pastatymą, jų saugų naudojimą ir priežiūros organizavimą.

Ši mokymo programa numato 40 val. mokymo trukmę, parengta vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos programų sudarymo reikalavimais bei mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais.

Baigusiems mokymą ir atestuotiems asmenims išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: gali dirbti neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistru.