Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Naftos produktų degalinės operatorius


Mokymo programa suteikia asmenims žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, maisto bei bendros paskirties prekių pardavimo taisykles, klientą aptarnavimo psichologinius pagrindus bei operatoriaus darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus naftos produktų degalinėse.

Naftos produktų degalinių operatoriaus mokymo programa yra skirta mokyti asmenis, turinčius ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir ne jaunesnius kaip 18 metų. Mokymosi trukmė 4 savaitės. Naftos produktų degalinių operatorių praktiniam mokymui skiriama 90 valandų, kuris vykdomas degalinėse. Tai leidžia tinkamai susiformuoti besimokančiųjų praktiniams įgūdžiams dirbant su specializuotais kasos aparatais, degalinės prekybos salėje, priimant ir išduodant degalus, prižiūrint degalų įpylimo kolonėles, talpyklas, ir kitus degalinės įrenginius.