Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

monių darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai


Mokymo programos tikslas – suteikti įmonių darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai reikiamų žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities, kad jie sugebėtų analizuoti, kaip darbdavys ir padalinių vadovai organizuoja darbą siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai  nekenksmingas darbo sąlygas, vertinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėse, dalyvauti vertinant profesinės rizikos veiksnius ir numatant prevencines priemones, nagrinėti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis ir aplinkybes, rengti ir teikti pasiūlymus darbdaviui dėl įmonės padalinių vadovų, darbuotojų saugos  ir sveikatos  specialistų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos arba darbdavio pasamdytų juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų ar fizinių asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, kuriems darbdavys pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus įmonėje ir/ar padaliniuose, įgyvendinamų priemonių bei kaip geriau organizuoti darbą įmonėje siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.