Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Praktiniai mokymai darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams


Darbuotojų saugos ir sveikatos lyderis Lietuvoje UAB "SDG" kviečia į praktinius mokymus, skirtus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams. Šimtai SDG darbuotojų kasdien susiduria su įvairiomis situacijomis, lydinčiomis Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kasdienybę: nuo tipinių instruktavimų iki mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo. Apibendrinome jų visų patirtį ir norime pasidalinti ja su mūsų mokymų dalyviais. Šiuose mokymuose kalbėsime apie svarbiausius ir dažniausiai pasitaikančius Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto darbo aspektus. Papasakosime ir praktiniais pavyzdžiais parodysime kaip tinkamai vertinti riziką, diegti prevencines priemones, pildyti įvairius su darbų sauga susijusius dokumentus ir ką daryti, kad darbų sauga įmonėje taptų prioritetine sritimi ne tik DSS specialistui, bet ir įmonės vadovui bei kiekvienam darbuotojui. Prisijunkite prie mūsų mokymų ir kartu su mumis keldami kvalifikaciją, suteikite savo įmo  nei dar saugesnę ir sveikesnę darbo aplinką!

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, du kartus per savaitę darbo dienomis. Mokymai finansuojami iš individualios mokymosi paskyros krepšelio lėšų svetainėje kursuok.lt (https://kursuok.lt/mokymai/list/view/praktiniai-mokymai-darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-specialistams) arba apmokant iš įmonės lėšų.

Daugiau informacijos – telefonu +37069852287 arba el. paštu kursuok@sdg.lt.

UAB “SDG”

PRAKTINIAI MOKYMAI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTAMS

MOKYMO TEMOS:

Praktinės valandos

Teorinės valandos

Viso

Teismų praktika, susijusi su darbuotojų sauga ir sveikata

1,5

0,5

2

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos rengimas: *Norminiai teisės aktai reglamentuojantys DSS dokumentų parengimą

*Vidinių lokalinių teisės aktų rengimas

2

1

3

Fizinių veiksnių vertinimas:

*Fizinių veiksnių samprata

*Fiziniai veiksniai biure

*Fiziniai veiksniai gamybinėse darbo vietose

*Fiziniai veiksniai dirbant lauke

3,5

1

4,5

Ergonomiška darbo vieta:

*Kompiuterizuotos darbo vietos ergonomiškas įrengimas

*Stovimos darbo vietos ergonomiškas įrengimas

*Sėdimos darbo vietos ergonomiškas įrengimas

3

1

4

Kolektyvinių apsaugos priemonių parinkimas:

*Kolektyvinių apsaugos priemonių svarba

*Kolektyvinių apsaugos priemonių parinkimas darbo vietose

1

0,5

1,5

Asmeninių apsaugos priemonių parinkimas:

*Asmeninių apsaugos priemonių parinkimo teisinis reglamentavimas

*Asmeninių apsaugos priemonių rūšys

*Tinkamų asmeninių apsaugos priemonių parinkimas darbo vietose

*Asmeninių apsaugos priemonių priežiūra

4

4

8

Profesinės sveikatos dokumentacijos rengimas:

*Profesinės rizikos veiksnių sąrašo sudarymas

*Profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimas

*Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadų dėl darbo pobūdžio ir sąlygų analizė

3

1

4

Nelaimingų atsitikimų tyrimas:

*Nelaimingų atsitikimų teisinis reglamentavimas

*Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas

*Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą tyrimas

Incidento tyrimas

*Nesutikimo su nelaimingo atsitikimo aktu rengimas

*Nelaimingų atsitikimų prevencinių priemonių parinkimas

*Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas

6

2

8

Profesinės ligos ir jų tyrimas:

*Reglamentavimas

*Profesinių ligų tyrimas

*Kaip teisingai atsakyti į institucijų raštus, kokią informaciją pateikti.

*Kaip elgtis darbdaviui, jei profesinė liga nustatyta

*Profesinių ligų prevencijos plano parengimas

2

0,5

2,5

Skaitmenizavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje:

*Norminiai teisės aktai reglamentuojantys DSS dokumentų skaitmenizavimą

*Dokumentų perkėlimas į elektroninę erdvę

*Skaitmeninis DSS instruktavimas ir mokymas

*Vidinė kontrolė

2

0,5

2,5

Psichologiniai veiksniai ir jų įtaka darbuotojų saugai ir sveikatai:

*Psichologinės ir emocinės situacijos suvaldymas įmonėje nelaimingo atsitikimo atveju

*Saugaus darbo kultūros skatinimas

*Emocijų valdymas, iškylančių kliūčių, nesusikalbėjimų, lūkesčių valdymas

*Problemų sprendimo būdai ir bendravimas

*Darbuotojų motyvacija

4

2

6

Praktinių situacijų analizavimas:

*Klausimai ir diskusija

*Konkrečių situacijų nagrinėjimas

8

 

8

Viso:

40

14

54