Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

MIŠKO RUOŠOS DARBŲ VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Miško ruošos darbų vadovo mokymo programos tikslas - parengti pavojingų darbų vadovą, kuris mokėtų teisingai ir saugiai organizuoti miško ruošos darbus ir tiems darbams vadovauti.

Mokytis miško ruošos darbų vadovais gali asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Mokymo trukmė - 1 savaitė (34 val.). Teorijos mokymui skirta 30 val., praktiniam 4 val. Praktinis mokymas vyksta biržėje (4 val.)

Sėkmingai baigęs šią mokymo programą vadovas gebės teisingai ir saugiai vadovauti miško ruošos darbams. Miško ruošos darbų vadovui išduodamos programos baigimo pažymėjimas (kodas 3106).

Miško ruošos darbų vadovai galės dirbti įmonėse, kuriose, pagal jų darbo profilį, pjaunami medžiai.

Baigę mokymo programą žinos :

 • Norminius teisės aktus, reglamentuojančius saugų miško ruošos darbą.
 • Miško ruošos darbų organizavimą.
 • Motopjūklų techninio aptarnavimo organizavimą ir saugią eksploataciją.
 • Medžių leidimo, krūmų pjovimo ir šakų genėjimo technologiją, saugų išversto medžio šaknų luisto atvertimą, medienos paruošimą transportavimui.
 • Krūmų pjovimo saugią technologiją.
 • Bendrąsias ir asmenines apsaugines priemones.
 • Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

 

Baigę mokymo programą mokės:

 • Organizuoti saugų brigados narių darbą leidžiant medžius, pjaunant krūmus, genint šakas; transportuojant medieną.
 • Nustatyti poilsio namelių ir tarpinių sandėlių vietas.
 • Nustatyti valksmų ribas, pastatyti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus.
 • Nustatyti pagrindinę medžių leidimo kryptį.
 • Supažindinti darbuotojus su darbų organizavimu ir rizikomis biržėje.
 • Instruktuoti darbuotojus apie darbų saugą.
 • Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.