Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

METALŲ SUVIRINTOJO BEI PJAUSTYTOJO ELEKTRA IR DUJOMIS MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:53:17


Suvirintojų elektra ir dujomis bei metalų pjaustytojų mokymo programa apima šias veikos sritis:

  • Rankinis laukinis suvirinimas glaistytais elektrodais (kodas pagal ISO 4063-111). Suvirinimo procesas apibūdinamas pagal ISO 857 standartą.
  • Dujinis suvirinimas (acetileninis deguonim s kodas pagal ISO 4063-311). Suvirinimo proceso apibūdinimas pagal ISO 857 standartą.
  • Dujinis metalų pjovimas.

Suvirintojų-elektra ir dujomis bei metalų pjaustytojų dujomis programa apima platesnį suvirinimo darbų spektrą. Baigęs mokymus, suvirintojui įgyja tvirtesnius suvirinimo darbų įgūdžius. Mokymo programoje didelis dėmesys skiriamas suvirinimo darbų kokybei, todėl naudojami LST numatyti Suvirinimo procedūrų aprašai.

Mokymo programoje, ypač praktiniame mokyme, daug laiko skiriama mokėjimų ir įgūdžių įsisavinimui pagal LST EN-287-1 standarto „suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas 1-oji dalis. Plienai“ reikalavimus.

Mokymo programa parengta asmenims įsigijusiems pagrindinį išsilavinimą, turintiems 18 metų ir neturintiems sveikatos sutrikimų, kurie neleidžia atlikti suvirinimo darbų.

Mokymosi trukmė 18 savaičių, 720 val. Didžiąją mokymo turinio dalį (per 70 proc.) sudaro praktinis mokymas.

Išklausius visą mokymo programos kursą, mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir praktiniai sugebėjimai. Praktiniai mokinių sugebėjimai suvirinti vertinami pagal LST EN ISO 5817 standarto reikalavimus, o mokinių sugebėjimai pjaustyti metalų pjovimo dujomis vertinami pagal metalų pjovimo dujomis bendruosius kokybės reikalavimus.

Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja suvirintojo elektra rankiniu laukiniu būdu glaistytais elektrodais, suvirintojo dujomis ir metalų pjaustytojo dujomis kvalifikacijas. Asmenys gauna valstybės pripažintą profesinio mokymo diplomą (kodas 4102) bei suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą pagal LST EN 287-1 standartą.

Įgyta kvalifikacija suteiks asmenims galimybę dirbti įvairiose statybose, kurios vykdo suvirinimo ir metalų pjovimo dujomis darbus, jie galės toliau tobulėti ir siekti aukštesnės kvalifikacijos.