Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

METALŲ SUVIRINTOJO BEI PJAUSTYTOJO ELEKTRA IR DUJOMIS MOKYMAI


Mokymo programos paskirtis - ruošti kvalifikuotus suvirintojus dujomis, gebančius kokybiškai ir saugiai atlikti dujinio suvirinimo darbus pagal defektų kokybės lygmenų vadovą LSTEN ISO 5817 suvirinant ir remontuojant gaminius iš nelegiruotų plienu, kurie naudojami įvairios paskirties suvirintiems gaminiams.

Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems pagrindinį išsilavinimą, turintiems 18 metų ir neturintiems sveikatos sutrikimų, kurie neleidžia atlikti suvirinimo dujomis darbų.

Mokymo trukmė - 11 savaičių, 440 valandų. Didžiąją mokymo turinio dalį (per 60 %) sudaro praktinis mokymas.

Išklausius visą mokymo programos kursą, mokymas baigiamas kvalifikacijos egzaminu, kurio metu patikrinamos mokinių žinios ir praktiniai sugebėjimai. Praktiniai mokinių sugebėjimai i vertinami pagal LST EN ISO 5817 standarto reikalavimus.

Suvirintojų dujomis mokymo programa siekia, kad mokiniai įgytų šias pagrindines kompetencija:

  • Skaityti suvirinimo - montavimo darbo brėžinius.
  • Naudotis dujinio suvirinimo įranga.
  • Parinkti reikiamas suvirinimo medžiagas ir suvirinimo režimus.
  • Kokybiškai atlikti dujinio suvirinimo darbus.
  • Saugiai dirbti.

Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, įgyja suvirintojo dujomis kvalifikaciją ir gauna valstybės pripažintą profesinio mokymo diplomą (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimą. Įgyta kvalifikacija suteikia asmenims galimybę dirbti įvairiose statybos bei pramonės įmonėse, kurios vykdo suvirinimo dujomis darbus. Jie galės toliau tobulėti ir siekti aukštesnės kvalifikacijos pagal LSTEN 287-1 standarto reikalavimus.