Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

MEDŽIŲ, KRŪMŲ IR ŠAKŲ PJOVĖJAS APSAUGOS ZONOSE MOKYMO PROGRAMA


Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose programos tikslas - parengti darbuotoją, mokantį kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas motoriniu, pjūklu krūmapjove arba šakų genėtuvu. Visi minėti darbai yra dirbami apsaugos zonose. Pvz.: Elektros tinklų, ryšių linijų, kelių sanitarinės apsaugos zonose ir pan..

Ši mokymo programa parengta vietoje buvusios “Motorinio pjūklo operatoriaus” (valstybinis kodas 1524234) mokymo programos.

Mokymo programa yra papildyta ir pritaikyta pavojingiems darbams pjaunat pavienius medžius, krūmus ir šakas, bei atliekant medienos krovimo ir šalinimo darbus nemechanizuotai.

Mokytis gali ne jaunesni kaip 18 m. asmenys, pasitikrinę sveikatą bei turintys ne mažesnę kaip trečios kategorijos pagrindinės profesijos kvalifikaciją.

Mokymo trukmė 3 savaitės (114 val.). Teorijos mokymui skirtos 34 val., praktiniam 80 val.

Sėkmingai baigęs šią mokymo programą, medžių, krūmų ir šakų pjovėjas apsaugos zonose gebės tinkamai ir saugiai pjauti medžius, krūmus ir šakas, eksploatuoti pjovimo įrengimus. Pjovėjui išduodamas programos baigimo pažymėjimas (kodas 3106).

Pabaigęs mokymo programą, pjovėjas žinos:

  • Naudojamų pjovimo įrengimų konstrukcijos esmę, techninius parametrus, paskirtį.
  • Būdingus pjovimo įrengimų gedimo požymius, šalinimo būdus.
  • Medžių, krūmų, šakų pjovimo technologiją.
  • Saugių darbų organizavimo ir darbų technologijos būdus įvairiose situacijose.
  • Elektros perdavimo, ryšių linijų, transporto kelių apsaugos zonų reikalavimus dirbantiems minėtose zonose arba arti jų.

 

Pabaigęs mokymo programą, pjovėjas gebės:

  • Naudotis pagalbinėmis medžių vertimo priemonėmis, įrankiais.
  • Taikyti saugius darbo metodus ir technologijas pjaunant medžius, krūmus ir šakas, raunant kelmus bei pjaustant medžių stiebus ir ilguolius.
  • Laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.
  • Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems.