Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

MEDKIRČIO MOKYMO PROGRAMA


Mokymo programos tikslas yra parengti medkirtį, žinantį miško priežiūros, miško kirtimo darbų organizavimą, sugebantį kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius, genėti šakas, racionaliai supjaustyti medžių stiebus.

Mokymo programos mokymosi trukmė - 6 savaitės (238 val.). Mokymas organizuojamas derinant teorinį ir praktinį mokymą taip, kad teorines žinias papildytų praktiniai gebėjimai.

Teorinio mokymo užsiėmimuose mokiniai išsiaiškina pagrindines dendrologijos ir bendrosios miškininkystės žinias, medienos ydas, medienos rūšių klasifikaciją, miško priežiūros, sanitarinės bei priešgaisrinės miško apsaugos pagrindus bei kirtimo darbų organizavimo, mokosi motorinio pjūklo eksploatavimo, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų, medžio pjovimo, skersavimo, šakų genėjimo technikos ir kirtimo technologijas.

Mokymo programos struktūroje didžiąją dalį sudaro praktinis mokymas, kuris vykdomas mokymo įstaigos treniravimosi aikštelėje (pirmoji dalis) ir būsimų darbdavių bazėje (antroji, privaloma dalis). Praktinio mokymo metu treniravimosi aikštelėje ir biržėje busimieji medkirčiai apmokomi saugių darbo metodų ir įgyja pagrindinius miško kirtimo darbų organizavimo ir praktinio darbo įgūdžius.

Baigę mokymo kursą asmenys laiko kvalifikacijos egzaminą bei atestuojami darbų saugos klausimais, kurių metu vertinamos teorinės žinios ir profesiniai, praktiniai įgūdžiai bei suteikiama medkirčio kvalifikacija, ir jiems išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 4102) bei atestacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti medkirčiu.