Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

LYNŲ KELIŲ OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


Programos paskirtis - išmokyti kvalifikuotai, pagal gamintojo nustatytą technologiją, saugiais darbo metodais prižiūrėti keleivinius lynų kelius, užtikrinti saugų jų naudojimą bei jais besinaudojančių lankytojų saugą ir sveikatą.

Šiuo metu sparčiai populiarėjant turizmui, pramogų ir poilsio organizavimo verslui, statomi nauji pramogų statiniai, tarp jų ir kalnų slidinėjimo trasos, kuriose įrengiami slidininkų keltuvai, todėl atsiranda poreikis darbuotojų, galinčių kvalifikuotai prižiūrėti lynų kelius ir pervežti keleivius.

Ši programa skirta mokyti lynų kelių operatorius, gebančius savarankiškai patikrinti naudojamų lynų kelių tinkamumą naudoti, įjungti ir išjungti bei prižiūrėti juos veikiančius, kvalifikuotai ir saugiai aptarnauti lankytojus.

Mokymo programos tikslas - suteikti besimokantiems operatoriams bendrųjų techninių ir specialiųjų žinių, reikalingų lynų kelių naudojimui, remontui, operatoriaus ir lankytojų saugai ir sveikatai.

Mokymo programa sudaryta iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje. Praktinis mokymas vykdomas įmonėse, kurios pagal sutartis sudaro geras sąlygas operatoriams reikalingų įgūdžių įsisavinimui.

Mokymo trukmė 4 savaitės (160 val.). Išklausę teorinio mokymo kursą ir atlikę praktinio mokymo numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą, kuris apima teorinio kurso ir praktinio darbo klausimus. Žinioms tikrinti rengiamas testas arba egzamino bilietų klausimai iš mokymo programoje nagrinėtų temų.

Asmenims išlaikiusiems egzaminą, išduodamas pažymėjimas (kodas 3106), suteikiantis teisę dirbti lynų kelių operatoriumi ir atestacijos pažymėjimas.