Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

LYNŲ KELIŲ ELEKTROMECHANIKO MOKYMO PROGRAMA


Programos paskirtis - išmokyti kvalifikuotai, pagal gamintojo nustatytą technologiją, saugiais darbo metodais prižiūrėti ir remontuoti lynų kelius, užtikrinti saugų jų naudojimą bei jais besinaudojančių asmenų saugą ir sveikatą.

Šiuo metu sparčiai populiarėjant turizmui, pramogų ir poilsio organizavimo verslui, statomi nauji pramogų statiniai, tarp jų ir kalnų slidinėjimo trasos, kuriose įrengiami slidininkų keltuvai, todėl atsiranda poreikis darbuotojų, galinčių kvalifikuotai prižiūrėti ir remontuoti lynų kelius.

Ši programa skirta mokyti lynų kelių elektromechanikus, gebančius savarankiškai patikrinti naudojamų lynų kelių tinkamumą naudoti, atlikti jų techninę priežiūrą.

Mokymo programos tikslas - suteikti besimokantiems lynų kelių elektromechanikams bendrųjų techninių ir specialiųjų žinių, reikalingų lynų kelių naudojimui, remontui, su jais dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai.

Mokymo programa sudaryta iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje, kurioje yra vaizdinės ir techninės mokymo priemonės, skirtos lynų kelių elektromechaniko mokymui. Praktinis mokymas vykdomas įmonėse, naudojančiose lynų kelius ir turinčiose galimybes sudaryti sąlygas besimokantiesiems susipažinti su naudojamais įrenginiais ir jų naudojimu.

Mokymo trukmė 5 savaitės (200 val.). Išklausę teorinio mokymo kursą ir atlikę praktinio mokymo numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą, kuris apima teorinio kurso ir praktinio darbo klausimus. Žinioms tikrinti rengiamas testas arba egzamino bilietų klausimai iš mokymo programoje nagrinėtų temų.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106), suteikiantis lynų kelių elektromechaniko kvalifikaciją ir atestacijos pažymėjimas.