Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


Lietuvos Respublikos įmonės, organizacijos, fiziniai asmenys įsigyja ir naudoja hidraulinius krovimo kranus (manipuliatorius) (toliau - krovimo kranas). Tai mobilūs ir patikimi kėlimo įrenginiai, skirti krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbams.

Programos tikslas - išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) krovimo kraną, t. y. išmokyti kokybiškai, pagal technologiją ir reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, patikrinti krovimo kraną, užtikrinti saugų įvairius krovinių krovimo bei sandėliavimo darbus atliekančio krano valdymą, siekiant išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio.

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus mokymo programa parengta papildžius ir iš dalies pakeitus iki šiol taikytą bei Studijų ir mokymo programų registre įregistruotą Hidromanipuliatorių operatoriaus mokymo programą.

Vadovaujantis Kėlimo kranų naudojimo taisyklių reikalavimais, krovimo kranui valdyti ir nuolatinei priežiūrai atlikti skiriami ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, apmokyti pagal šią mokymo programą ir atestuoti, pasitikrinę sveikatą ir turintys galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie tinkamumą šiam darbui. Krovimo kranas dažniausiai montuojamas ant krovininių automobilių platformų arba traktorių, todėl transporto priemonę valdantys asmenys privalo turėti vairuotojo C kategoriją arba traktorininko kvalifikaciją. Darbo patirčiai reikalavimai nekeliami, todėl pagal šią programą gali mokytis ir darbo patirties neturintys asmenys.

Mokymosi programos trukmė - 3 savaitės (120 val.). Teoriniam mokymui, kuris organizuojamas mokymo įstaigoje, numatyta 48 valandos. Praktinio mokymo trukmė - 72 val. Praktinis mokymas organizuojamas praktinio mokymo vietose (kaip nurodyta išduotoje mokymo licencijoje) įmonėje ar mokymo įstaigoje, mokant saugiai valdyti krovimo kraną ir perkelti krovinį. Vykdant praktinį mokymą įmonėje pagal praktinio mokymo sutartį, mokymo įstaiga turi pateikti praktinio mokymo planą ir užtikrinti, kad paskirtas praktikos vadovas ir praktinį mokymą įmonėje vykdantis praktinio mokymo mokytojas (instruktorius) atitiktų mokymo programoje nustatytus reikalavimus, bei įsitikinti, ar bus sudarytos sąlygos įgyti reikalingų krovimo krano valdymo įgūdžių. Praktinio mokymo metu išmokstama valdyti krovimo kraną ir kelti juo krovinius. Darbo vietoje praktiką atliekančiuosius būtina apmokyti ir instruktuoti, kaip dirbti su konkrečiu įrenginiu, vadovaujantis to įrenginio naudojimo instrukcija.

Mokymosi rezultatai vertinami egzaminu, kuris apima teorinių žinių tikrinimą ir praktinių įgūdžių vertinimą. Baigus mokymą  išduodamas pažymėjimas (kodas 3106).