Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KRAUTUVŲ VAIRUOTOJO MOKYMAI


Šiuo metu Lietuvoje daugėja pakrovimo - iškrovimo darbų, nes plečiasi logistikos centrai, prekybos bazės ir terminalai. Darbų mechanizacijai plačiai naudojami įvairių tipų bei konstrukcijos krautuvai. Krautuvus dažnai sutinkame ir gamyklų cechuose bei jų teritorijose, pakraunant ir iškraunant krovininius automobilius.

Krautuvas - tai speciali mašina su vidaus degimo arba elektriniu varikliu, skirta pakelti,  ir/arba transportuoti įvairius krovinius. Vidaus degimo varikliai gali dirbti naudodami benziną, dyzeliną arba dujinius degalus.

Ši mokymo programa skirta parengti krautuvų vairuotojus, galinčius dirbti įvairaus tipo krautuvais, kas labai aktualu įmonėms ir patiems vairuotojams, užsitikrinant įvairių darbų pasirinkimą.

Siūloma mokymo sistema yra nuosekli: pradedama mokytis nuo nesudėtingų darbų ir pereinama prie vis sudėtingesnių..

Tikslas - išmokyti saugiai atlikti įvairių krovinių pakrovimą, transportavimą ir sukrovimą.

Programos metodika - integruotas mokymasis, kai, asmenys mokosi teorinių dalykų, susietų su praktiniu mokymu. Mokymosi turinys tolygiai sudėtingėja, didelis dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui. Praktinis mokymas organizuojamas mokymo institucijos bazėje arba socialinių partnerių bazėse, kur formuojami darbiniai veikios gebėjimai.

Per mokymosi laikotarpį asmenys įsisavina žinias apie krautuvų priežiūrą, naudojamas medžiagas, įrangą ir krovinių iškrovimą- pakrovimą iš transporto priemonių, stelažų bei jų transportavimą.

Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Tai jam padės įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.

Mokymosi trukmė - 236 valandų (6 sav.). Mokymosi programa yra sudalyta iš teorinio mokymo 85 val., praktinio mokymo 31 val. ir gamybinės praktikos 120 valandų.

Baigiamasis žinių tikrinimas vykdomas kvalifikacinio egzamino forma. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės.

Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą, išduodamas profesinio mokymo diplomas 4102.