Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KĖLIMO PLATFORMŲ IR JŲ ĮRANGOS OPERATORIAUS


Mokymo programa sudaryta iš 3-jų dalių- M1; M2; M3.

M1 dalis - Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai;

M2 dalis - Iš platformos (lopšio) valdomi mašininės pavaros kabamieji bei pastatomieji platforminiai {renginiai;

M3 dalis - Mobiliosios kėlimo platformos.

Išklausius M1 ir M2 mokymo programos dalis, kurios apima 42 valandas, ir išlaikius specialių žinių patikrinimo egzaminą, suteikiama teisė valdyti iš platformos (lopšio) valdomus mašininės pavaros kabamuosius bei pastatomuosius platforminius įrenginius. Išklausius M1 ir M3 mokymo programos dalis, kurios apima 32 valandas, ir išlaikius specialių žinių tikrinimo egzaminą, suteikiama teisė valdyti mobiliąsias kėlimo platformas, Išklausę visą mokymo programą, t. y. Ml, M2, M3 mokymo programos dalis, kurios apima 64 valandas, ir išlaikę egzaminą, asmenys įgyja teisę valdyti visų tipų kėlimo platformas ir jų įrangą. Išklausius tik Ml mokymo programos dalį, neįgyjama teisė valdyti įrenginio.

Teorinis mokymas organizuojamas mokymo įstaigoje, o praktinis mokymas - praktinio mokymo vietose (kaip nurodyta išduotoje mokymo licencijoje) įmonėje ar mokymo įstaigoje, mokant pastatyti (įrengti) ir valdyti atitinkamoje mokymo programos dalyje nurodyto tipo įrenginį. Kai praktinis mokymas vykdomas įmonėje pagal praktinio mokymo sutartį, mokymo įstaiga turi pateikti praktinio mokymo planą ir užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kėlimo platformų valdymo įgūdžiams įgyti, paskirti praktinio mokymo mokytojas (instruktorius) ir praktinio mokymo vadovas. Šie asmenys turi atitikti mokymo programoje nustatytus reikalavimus.

Mokymosi rezultatai įvertinami egzaminu, kuris apima teorinių žinių tikrinimą ir praktinių įgūdžių vertinimą. Teorinės žinios tikrinamos testu, kurio klausimai yra sudaryti iš baigiamojo vertinimo dalyje nurodytų mokymosi pasiekimų. Praktiniai įgūdžiai tikrinami vertinant gebėjimus saugiai pastatyti (įtvirtinti) ir valdyti kėlimo platformą. Baigus, šią mokymo programą išduodamas pažymėjimas  (3106).