Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KĖLIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS MEISTRAS


KĖLIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS MEISTRAS

Lietuvos Respublikos įmonėse kėlimo įrenginio savininkas privalo užtikrinti saugų krano ar kėlimo įrangos naudojimą, atliekant statybos, remonto ir kitus darbus, ir kvalifikuotą jų nuolatinę priežiūrą. Tuo tikslu jam privalu paskirti apmokytus darbuotojus ne tik darbams su kėlimo įrenginiais vadovauti, kėlimo įrenginiams valdyti, bet ir kėlimo įrenginių priežiūrai vykdyti. Tam jis skiria kėlimo įrenginių priežiūros meistrą. Kėlimo įrenginių priežiūros meistras - darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas darbuotojas, atsakingas už kėlimo įrenginių ir kėlimo reikmenų nuolatinę priežiūrą.

Mokymo programos tikslas - suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrais, reikiamų žinių apie kėlimo mašinas ir praktinių gebėjimų įgyvendinti Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus, užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais, siekiant išvengti kėlimo įrenginių avarijų, nelaimingų atsitikimų darbe.

Kėlimo įrenginių, kurie nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant parametrus) sąrašo (toliau - Sąrašas), 5 punkte, priežiūros meistrai mokomi mokymo įstaigoje pagal šią mokymo programą, kuri yra registruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ir turi išlaikyti specialių žinių tikrinimo egzaminą. Kadangi kėlimo įrenginiai ir jų įranga, nurodyti Sąrašo 5 punkte, yra priskiriami potencialiai pavojingų įrenginių kategorijai, todėl vykdyti kėlimo įrenginių priežiūrą gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, atitinkantys programoje numatytus reikalavimus jų išsilavinimui bei pasitikrinę sveikatą ir turintys galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo programoje numatyta 64 valandos teoriniam ir praktiniam mokymui, kuris vykdomas mokymo įstaigoje, o 16 valandų praktinė užduotis atliekama įmonėje ar mokymo įstaigos paskirtoje vietoje. Žinias tikrintis (atestuotis) galima ir pagal programos reikalavimus pasirengus savarankiškai. Jei pasirengus savarankiškai atestavimo rezultatas nepakankamas, darbuotojas privalo mokytis pagal šią mokymo programą mokymo įstaigoje ir tik po to leidžiama pakartotinai tikrintis žinias.

 Baigusiems mokymo programą ir atestuotiems asmenims išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106).