Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINTŲ PASTATŲ DUJŲ TINKLŲ IR DUJINIŲ PRIETAISŲ ŠALTKALVIS MONTUOTOJAS


Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo programa skirta mokyti asmenis, ne jaunesnius 18 metų, turinčius pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą šaltkalvio darbo stažą. Asmenys, baigę šią programą, galės montuoti gyvenamųjų.- visuomeninių pastatų vidaus žemo slėgio dujų tinklus ir dujinius buitinius bei apskaitos prietaisus.

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvis montuotojas turi žinoti statybos norminių dokumentų reikalavimus dujų tinklų ir prietaisų montavimui ir reikalavimus patalpoms, kuriose jie montuojami. Jis turi žinoti montuojamų prietaisų paskirtį, charakteristikas, konstrukciją, įmonių gamintojų rekomendacijas jų montavimui. Dujų ūkio saugumo laikinąsias taisykles atliekamų darbų apimtyje.

Gyvenamųjų ir visuomeniniu pastatų dujų tinklu ir dujinių prietaisu šaltkalvis montuotojas turi žinoti:

  •  Montuojamų dujinių įrenginių ir prietaisų paskirtį konstrukciją, charakteristikas ir reikalavimus jų montavimui pagal įmonių gamintojų instrukcijas.
  •  Reikalavimus patalpoms, kuriose montuojami dujų tinklai, dujiniai ir apskaitos prietaisai.
  •  Dujų ūkio saugumo laikinąsias taisykles atliekamų darbų apimtyje.
  •  Statybos norminių dokumentų reikalavimus.

 

Gyvenamųjų ir visuomeniniu pastatu dujų tinklu ir dujiniu prietaisu šaltkalvis montuotojas turi mokėti:

  •  Skaityti brėžinius ir eskizus teisingai ir saugiai pagal projektą montuoti vidaus dujų tinklus, dujinius įrenginius ir apskaitos prietaisus.
  •  Naudotis kontrolės matavimo prietaisais.
  •  Suteikti pirmą pagalbą nudegus, užtroškus dujomis, nušalus, nukentėjus nuo elektros srovės ir kitais sveikatos pakenkimo atvejais.

 Asmenims, įsisavinusiems šia programą ir išlaikiusiems egzaminą, išduodami valstybės pripažinti mokymo programos baigimo pažymėjimai (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas