Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ELEKTRINIŲ KRAUTUVŲ IR VEŽIMĖLIŲ VAIRUOTOJO MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:35:44


Programos tikslas - ruošti elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojus, gebančius saugiai pervežti ir sandėliuoti krovinius. Programa skirta baigusiems pagrindinę mokyklą, sulaukusiems 18 m. amžiaus, praėjusiems medicininį patikrinimą.

Baigusiems šią programą suteikiama elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojų

kvalifikacija.

Intensyvėjant gamybai ir vykstant prekių judėjimui didelę reikšmę turi mažųjų mechanizmų panaudojimas pakrovimo iškrovimo, krovinių perkėlimo ir sandėliavimo darbams.

Elektriniai krautuvai ir vežimėliai skirti naudojimui uždarose patalpose kroviniams perkelti ir sandėliuoti.

Įsisavindami šią programą sužino elektrinių krautuvų ir vežimėlių mechanizmų sandarą ir veikimą, išmoksta techniškai prižiūrėti elektrinių krautuvų ir vežimėlių mechanizmus, išmoksta saugiai valdyti ir sandėliuoti krovinius.

Mokymo trukmė 168 val. (praktikai 88 val.)

Kvalifikacinį egzaminą sudaro: teorinių žinių vertinimas - mokymo įstaigoje ir praktinių žinių vertinimas - gamybinėje organizacijoje.

Išlaikiusiems egzaminą suteikiama elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo

Išduodamas profesinio mokymo diplomas (4102).

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai gali įsidarbinti gamybinėse įmonėse, logistikos centruose.