Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DEGUONIES BALIONŲ PILDYTOJO – REMONTININKO MOKYMO PROGRAMA


Deguonies balionų pildytoju-remontininku mokytis gali ne jaunesni kaip 18 metų darbininkai, turintys ne žemesnę kaip trečią savo kvalifikacijos kategorija ir pateikę sveikatos patikrinimo pažymą su išvada, kad gali dirbti deguonies balionų pildytoju - remontininku.

Mokymo programa sudaryta iš 56 valandų: 16 teorinio ir 40 praktinio mokymo valandų.

Besimokantieji nagrinėja slėginių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus, susipažįsta su deguonies balionų pildymo įrenginiais, kontrolės matavimo prietaisais, deguonies balionų konstrukcija, balionų priėmimo, išdavimo ir brokavimio tvarka.

Deguonies balionų pildytojas - remontininkas turi žinoti:

  • Deguonies gaminimą bei savybes.
  • Kontrolės matavimo prietaisus ir apsaugas.
  • Deguonies balionų konstrukciją.
  • Slėginių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus.
  • Darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

Deguonies balionų pildytojas - remontininkas turi mokėti:

  • Deguonies balionus priimti, išduoti, brokuoti, remontuoti.
  • Užpildyti deguonies balionus.
  • Įjungti ir išjungti balionų pildymo rampą.
  • Naudotis kontrolės matavimo prietaisais.
  • Laikytis darbų saugos, elektrosaugos. priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Baigusiems mokymo programą, išduodamas mokymo baigimo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.