Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DEGIŲJŲ DUJŲ BEI DEGUONIES NAUDOJIMO ŪKINĖMS REIKMĖMS DARBŲ VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Pramonės įmonėse ir kitose organizacijose plačiai naudojamos degiosios dujos bei deguonis ūkinėms reikmėms, t.y. metalo pjovimui, metalo litavimui, metalo suvirinimui, metalo terminiam apdirbimui, naudojant dujas bei deguonį, dujinių spinduliuotuvu naudojimui. Įrenginių konstrukcija, valdymas nėra sudėtingi, tačiau pagal galiojančius mokymo, instruktavimo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatus ir suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių reikalavimus jų priežiūrai turi būti paskirtas apmokytas ir atestuotas darbuotojas.

Programos paskirtis - apmokyti ir parengti darbų vadovą, kuris saugiai naudotų degiąsias dujas bei deguonį ūkinėms reikmėms įmonėje.

Mokymo programa parengta asmenims, įgijusiems aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsilavinimą. Mokytis gali asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus.

Programa sudaryta iš teorinio mokymo ir baigus jį ruošiama praktinė užduotis. Teorinio mokymo metu besimokantieji išsiaiškina apie degiųjų dujų bei deguonies naudojamos ūkinėms reikmėms reikalingos įrangos veikimą, reikalavimus saugiam jų eksploatavimui ir priežiūrai, būdingus gedimus ir darbo sutrikimus, įsisavina veiksmų tvarką, kai pastebima avarijos grėsmė, susipažįsta su vedama dokumentacija ir jos pildymu.

Praktinę užduotį besimokantieji ruošia pabaigę teorinį mokymą pagal mokymo įstaigos nustatytas temas. Rašytinę praktinės užduoties ataskaitą iki atestavimo pateikia mokymo įstaigai.

Mokymo trukmė 2 savaitė (54 val.). Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinę užduotį, asmenys laiko baigiamąjį teorinį egzaminą. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.