Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBININKO DIRBANČIO AUKŠTALIPIŲ DARBUS MOKYMAI


Mokymo programos tikslas supažindinti besimokančiuosius su pavojais vykdant darbus aukštyje, su saugaus darbo aukštyje organizavimo principais, reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisyklėmis, su alpinizmo elementais ir taisyklėmis atliekant darbus ant laikinų bei nestabilių konstrukcijų (paviršių). Statybos ir remonto darbuose tenka naudoti kopėčias, lipynes, įrengti įvairias paaukštinimo priemones (klotinius, pastolius). Reikalavimus, kad pastolius montuotų ir demontuotų apmokyti darbininkai sąlygoja juos gaminančios ir tiekiančios užsienio kampanijos.

Mokymo programos trukmė: teorija 36 val.; praktika 4 val.

Mokymo programa parengta asmenims, turintiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą bei medicininę pažymą apie sveikatos būklę, leidžiančią dirbti aukštyje. Programą galima naudoti kartu su profesine kvalifikacija teikiančiomis mokymo programomis, kai asmenys mokomi tam tikros statybininko specialybės (pvz. mūrininko, montuotojo, stogdengio ir pan.).

Baigę šią mokymo programą laiko egzaminą, kurį vykdo mokymo įstaigos vadovo sudaryta egzaminų komisija.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) suteikiantis teisę atlikti aukštalipio darbus ir atestacijos pažymėjimas.