Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBDAVIO ĮGALIOTO ASMENS, ATLIEKANČIO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBOS FUNKCIJAS VISŲ EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE, MOKYMO PROGRAMA


Mokymo trukmė - 80 akademinių valandų (21 savaitės)

Mokymo programos apibūdinimas:

Mokymo programos tikslas - darbdavių įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai), suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti). Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, privalomai tikrinamos šių asmenų žinios, kai jie baigia atitinkamą mokymo programą arba kai darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo nusprendžia, kad šiuos asmenis reikia atestuoti pakartotinai.