Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Buhalterinės paslaugos


UAB „SDG“ Jums siūlo galimybę turėti vyr.buhalterį ar finansininką,  kuris spręstų kasdieninius einamuosius klausimus, sutvarkytų pirminės buhalterinės apskaitos dokumentus ir/ar įmonės finansines ataskaitas bei prognozes, siekiant maksimaliai atstovauti Jūsų įmonės interesus.

Buhalterinės paslaugos

 • Pirminių dokumentų tvarkymas ir registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • Atsargų apskaita (suminė ir kiekinė);
 • Kasos ir banko dokumentų registravimas;
 • Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apskaita;
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • Darbo užmokesčio apskaita;
 • Kuro apskaita;
 • Nurašymo aktų paruošimas;
 • Apskaitos registrų sudarymas;
 • Įmonės vidaus dokumentų sudarymas;
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • Buhalterinės ataskaitos vadovui;
 • Įmonės apskaitos politikos paruošimas;
 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas;
 • Statistinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas.

Personalo paslaugos

 • Rengiame darbo sutartis;
 • Rengiame personalo veiklos dokumentaciją (įdarbinimo, atleidimo, atostogų, drausminių nuobaudų skyrimo, komandiruočių įsakymas ir t.t.);
 • Teikiame socialinio draudimo pranešimus (formas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui
 • Formuojame asmens bylas;
 • Pildome darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • Konsultuojame darbo teisės klausimai.