Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AUTOMOBILIŲ KELTUVO OPERATORIAUS MOKYMAI


Įmonėse, remontuojančiose automobilius, įrengiami automobilių, keltuvai. Tai kėlimo įrenginiai, skirti automobiliams pakelti. Jie gali būti dviejų, keturių sjstemų su elektrine arba hidrauline pavara. Šie kėlimo įrenginiai nėra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, kurių sąrašas patvirtintas Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26d. nutarimu Nr. 1073.

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai reikalauja, kad tokius įrenginius valdytų apmokyti asmenys (automobilių keltuvo operatoriai).

Ši automobilių keltuvo operatoriaus parengta programa - tai buvusi ankstesnė pirmo lygio programa, pataisyta įvertinant naujus reikalavimus darbo rinkos profesinio mokymo programoms ir taikytina darbo rinkos profesiniame mokyme. Jos tikslas - paruošti automobilių keltuvo operatorių, kuris suprastų šių kėlimo įrenginių konstrukciją, jų veikimo principą, mokėtų juos valdyti, žinotų jų saugaus naudojimo taisykles, pavojingus rizikos veiksmus ir būdus rizikos išvengti.

Programa numato 32 val. trukmę, tame skaičiuje 4 val. skirtos praktiniam mokymui darbo vietoje (dirbtuvėje, automobilių servise), kurį praveda profesijos mokytojas.

Baigusiems mokymą ir atestuotiems asmenims profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti automobilių keltuvo operatoriumi.