Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AUTOMOBILINIO KRANO OPERATORIAUS


Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose, statybos objektuose naudojami įvairių tipų ir parametrų automobiliniai kranai. Didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais ir jų įranga priskiriami potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ) kategorijai, o darbas su jais yra pavojingas. Naudojant automobilinius kranus dėl organizacinių priemonių stokos bei kranų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimų įvyksta nelaimingų atsitikimų. Dažniausiai nukenčia krovinių kabinėtojai.

Automobiliniai kranai yra registruojami PPĮ valstybės registro tvarkymo įstaigoje ir šiems kranams nustatyta privaloma įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra. Darbuotojai, valdantys šiuos įrenginius, turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose.

Mokytis pagal šią programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą, turintys vairuotojo C kategoriją ir sveikatos pažymą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo tikslas - parengti automobilinio krano operatorių, kuris turėtų specialių žinių apie automobilinius kranus, jų tipus, sandarą, valdymo įrenginius, apsauginius įtaisus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėtų valdyti automobilinius kranus, saugiai kilnoti krovinius, vykdyti statybos montavimo darbus.

Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo įstaigoje ir praktinio mokymo įmonės, naudojančios automobilinius kranus, bazėje. Programa numato 400 val. mokymo trukmę. Teoriniam mokymui skirta 144 val., o praktiniam mokymui įmonėje 240 val.

Baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus asmenims išduodamas profesinio mokymo diplomas (4102) suteikiantis teisę dirbti automobilinio krano operatoriumi.