Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Atsakomybės apribojimo sąlygos


Žinutėje ir jos prieduose esanti informacija yra konfidenciali ir skiriama tik tam asmeniui ar įmonei, kuriai yra adresuota. Jeigu šios informacijos neturėjote gauti, bet koks žinutės, jos priedų ar jų dalies naudojimas, platinimas, atskleidimas ar kopijavimas kitiems asmenims yra griežtai draudžiamas ir neteisėtas. Jei šią žinutę gavote per klaidą, maloniai prašome grąžinti šią žinutę siuntėjui ir ją ištrinti iš visų kompiuterių, elektroninio pašto.

The information included in the message and its attachments is strictly confidential and intended for the person or institution it is addressed to only. If you were not supposed to receive this message, please pay attention to the fact that any use of the content of this message and its attachments, distribution, revealing or copying for other persons is strictly forbidden and is considered illegal. If you have received this message by mistake, please kindly return it to the sender and delete it from all devices, e-mail.