Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO MOKYMAI

Patalpinta: 2018-08-06 08:46:45


Asmens duomenų apsaugos pareigūno mokymai

 

Mokymo metu bus aptariamos temos:

  • Kam privaloma paskirti duomenų apsaugos pareigūną?
  • Duomenų apsaugos pareigūno statusas, vaidmuo organizacijoje.
  • Kokie ekspertinių žinių ir kompetencijos reikalavimai keliami duomenų apsaugos pareigūnui?
  • Duomenų apsaugos pareigūno pareigas įgyvendinant atskaitomybės principą (tvarkomų duomenų inventorizacija, organizacijos dokumentai ir procedūros, kuriomis turėtų pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas, organizacijos vidiniai procesai, į kuriuos turi įsitraukti duomenų apsaugos pareigūnas, duomenų tvarkymo veiklos įrašai, duomenų saugumo pažeidimų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir pan.).
  • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo organizacijoje tvarka.
  • Praktiniai pavyzdžiai.

 

Lektorė:

Birutė Pėstininkė - duomenų apsaugos ekspertė, UAB „SDG“ teisės departamento vyr. teisininkė. 2007 m. įgijusi Mykolo Riomerio universiteto teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, turinti didesnę kaip 9 metų profesinę patirtį bei konsultavimo patirtį asmens duomenų apsaugos, darbo teisės klausimais. Birutė yra darbo ginčų komisijos narė, atstovauja įmonėms Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Aktyviai dalyvauja teikiant pasiūlymus asmens duomenų apsaugos reformos klausimais.

 

Mokymų trukmė: 2 val.

Seminaro  kaina: 50 Eur. (su PVM)

Seminaro transliacijos data: 2020-04-17