Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Antikorupcijos vadybos sistema

Patalpinta: 2018-02-12 07:02:49


   Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys, kuris kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą, kenkia žmogaus teisėms ir iškraipo konkurenciją. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja poreikių ir paslaugų kainos bei prarandamas pasitikėjimas institucijomis. Trukdoma sąžiningam bei efektyviam rinkų veikimui.

   Aktyviai kovoti turi ir verslas, viešasis sektorius ir pati visuomenė. To galima pasiekti tie verslui ir viešajam sektoriui įsipareigojant kurti skaidrumo, sąžiningumo, atvirumo ir atitikties antikorupcinei vadybos sistemai kultūrą, atitinkančiai standarto ISO 37001:2016 reikalavimus. Ši vadybos sistema gali būti taikoma mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatų ir ne pelno sektorius, organizacijose.

   Antikorupcinės vadybos sistemos įmonėje turėjimas padės:

•įmonėje užtikrinti korupcijos prevenciją;

•įgyvendinti kovos su korupcija valdymo sistemą ar sustiprinti esamus valdymo elementus;

•sukurti ar sustiprinti organizacijos įvaizdį tarp verslo partnerių ar investuotojų;

•efektyviai atlikti vidinius ir išorinius korupcijos tyrimus, bei surinkti ir parengti svarbią informaciją.