Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PLATAUS PROFILIO LIFTININKO MOKYMO PROGRAMA

Patalpinta: 2016-06-07 08:50:38


Mokymo programa skirta mokyti plataus profilio liftininkus, sugebančius savarankiškai patikrinti liftų veikimą, įjungti ir prižiūrėti veikiančius liftus, pervežti keleivius arba krovinius liftais.

Šiuo metu intensyviai vykstant statyboms, statomi nauji viešbučiai kiti statiniai, kur reikalingi liftų palydovai, todėl atsiranda didelis poreikis liftininkų, galinčių prižiūrėti tokius liftus ir pervežti keleivius, be to, liftininkų poreikis išlieka pramonės, prekybos ir kitose įmonėse, kur liftais pervežami kroviniai, todėl mokymo įstaigoje šie asmenys turi įgyti pakankamą kvalifikaciją.

Programos paskirtis - išmokyti kokybiškai, pagal technologiją, saugiais darbo metodais prižiūrėti liftus, užtikrinti liftų saugų naudojimą bei liftais besinaudojančių žmonių saugą.

Mokymo programa sudaryta iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinis mokymas vyksta mokymo kabinete, aprūpintame vaizdinėmis bei techninėmis mokymo priemonėmis, skirtomis plataus profilio liftininkų mokymui.

Praktinis mokymas vykdomas pagal sutartis liftus prižiūrinčių specializuotų įmonių prižiūrimuose liftuose.

Mokymo trukmė 4 savaitės (160 val.). Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą, susidedantį iš teorinio egzamino ir praktinio darbo atlikimo. Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas arba egzamino bilietų klausimai iš visų programoje nagrinėjamų veiklos sričių.