Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Maisto saugos vadybos standartai – naujovės


Mokomasis seminaras „Maisto saugos vadybos standartai – naujovės“ skirtas maisto pramonės darbuotojams, kurie nori sužinoti pagrindines naujienas maisto saugos valdymo srityje ir atnaujinti jau turimas žinias, kurios būtinos saugiam technologinio proceso valdymui.

 

Mokymo metu bus aptariamos temos:

 

 • Trumpas pagrindinių maisto saugos vadybos standartų apibūdinimas, palyginimas (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC, Global GAP)
 • Naujovės, kurios liečia aukščiausios vadovybės reikalavimus - BRC / IFS - maisto saugos ir kokybės kultūra, ISO 22000 - lyderystė, organizacijos kontekstas, susijusių šalių nustatymas, rizikos ir galimybės.
 • Konfidencialaus pranešimo sistema - BRC.
 • Naujovės su maisto sauga susijusių rizikų valdyme - platesnė apimtis, papildomos analizės IFS ir BRC standartuose.
 • Būtinosios veiklos programos - Kas tai pagal ISO 22000:2018?
 • Naujovės dokumentuotos informacijos valdymui - ISO 22000 / IFS / BRC. Naujovės tiekėjų patvirtinime - ISO 22000 / IFS / BRC.
 • Vidinio audito programa pagal BRC.
 • Incidentai, kurie įtakoja maisto saugą - BRC, IFS, ISO 22000.
 • Išplėstas paslaugų teikėjų, įtakojančių maisto saugą, įvertinimas - ISO 22000, FSSC 22000 / IFS, BRC.
 • Naujovės žaliavų rizikų nustatymui.
 • Padidintas dėmesys neatitikčių valdymui, esminės priežasties analizei, korekciniams veiksmams, efektyvumo kontrolei.
 • Maisto apsauga - BRC / IFS / FSSC 22000 / ISO 22000
 • Papildomai reikalavimai infrastruktūrai - BRC.
 • Kenkėjų valdymas - BRC.
 • Aplinkos monitoringo sugriežtinti reikalavimai - BRC.
 • Maisto falsifikavimo valdymas - IFS / BRC / FSSC 22000.
 • Linijos paruošimo darbui procedūra - BRC.
 • Tinkamos pakuotės ir spaudos kontrolė - BRC / IFS.
 • Darbuotojų mokymų programos, jų suprantamumas ir efektyvumas.