Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

BOKŠTINIO KRANO OPERATORIAUS


Lietuvos Respublikos statybos objektuose bei įmonėse naudojami įvairių tipų ir parametrų bokštiniai kranai.  Didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranai su įrengtais strėlės siekio keitimo ir/arba posūkio mechanizmais ir jų įranga priskiriami potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ) kategorijai, o darbas su jais yra pavojingas. Naudojant bokštinius kranus dėl organizacinių priemonių stokos bei kranų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimų įvyksta nelaimingų atsitikimų. Dažniausiai nukenčia krovinių kabinėtojai.

Bokštiniai kranai yra registruojami PPĮ valstybės registro tvarkymo įstaigoje ir šiems kranams nustatyta privaloma įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra. Darbuotojai, valdantys šiuos įrenginius, turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose.

Mokytis pagal šią programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, įgiję pagrindinį išsilavinimą, turintys sveikatos pažymą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo tikslas - parengti bokštinio krano operatorių, kuris turėtų bendrųjų žinių apie bokštinius kranus, jų tipus, sandarą, valdymo įrenginius, apsauginius įtaisus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, gebėtų valdyti bokštinius kranus, saugiai kilnoti krovinius, vykdyti statybos montavimo darbus.

Mokymo programa susideda iš teorinio mokymo įstaigoje ir praktinio mokymo įmonės, naudojančios bokštinius kranus, bazėje. Programa numato 416 val. mokymo trukmę. Teoriniam mokymui skirta 160 val., o praktiniam mokymui įmonėje 240 val.

Baigusiems mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus asmenims išduodamas profesinio mokymo diplomas (kodas 4102) suteikiantis teisę dirbti bokštinio krano operatoriumi.