Update cookies preferences
Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AUTOKRAUTUVO VAIRUOTOJO MOKYMAI

Patalpinta: 2016-06-07 08:13:46


Ši mokymo programa skirta pirminiam autokrautuvo vairuotojo mokymui.

Autokrautuvas - tai speciali mašina su vidaus degimo varikliu (karbiuratoriniu ar dyzeliniu), kurioje įrengtas krovinio kėlimo mechanizmas. Autokrautuvai naudojami įvairių įmonių teritorijose kroviniams pervežti, pakrauti, iškrauti, sandėliuoti. Taip pat žemės kasimo, lyginimo, gręžimo bei gerbūvio tvarkymo darbams su tam tikru keičiamu darbo įrenginiu.

Turintiems autokrautuvų vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimą yra galimybė dirbti įvairiose įmonėse.

Mokytis gali asmenys (vyrai ir moterys) ne jaunesni nei 18 metų ir turintys vairuotojo B kategoriją arba mechanizatoriaus kvalifikaciją. Mokymo programa susideda iš teorinio ir praktinio mokymo. Teoriniam mokymui skirta 60 val., iš kurių 6 val. Praktiniai užsiėmimai su autokrautuvu.

Praktiniai darbo įgūdžiai įsisavinami vairuojant autokrautuvą ir atliekant įvairius krovimo, žemės kasimo ir gerbūvio darbus priklausomai nuo darbo įrenginio paskirties.

Baigus mokymą vykdomas žinių patikrinimas kvalifikacijos egzamino forma. Jis susideda iš dviejų dalių: praktinio įgūdžių patikrinimo įmonėje (baigiantis gamybiniam mokymui) ir teorinio egzamino - pokalbio. Teorinis egzaminas laikomas iš specialiosios technologijos dalykų ir darbų saugos. Medžiagų pažinimas, techninė mechanika ir elektrotechnika yra paruošiamieji dalykai, o ekonominių žinių ir darbo teisės temos tik pažintinės.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus, išduodamas profesinio mokymo diplomas (4102), leidžiantis dirbti autokrautuvo vairuotoju.