Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KEIČIASI MINIMALUS VALANDINIS IR MINIMALUS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Patalpinta: 2019-07-05 08:39:45


Informuojame, kad 2019 liepos 3 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą pakeisti minimalų valandinį ir minimalų mėnesinį darbo užmokestį.
Nuo 2020 SAUSIO 1 D. minimalus valandinis bus – 3,72€ ir minimali mėnesinė alga – 607€.
 
Iki 2020-01-01 peržiūrėkite darbo sutartis ir:
–  jei darbo užmokestis šiuo metu yra sulygtas ne didesnis nei 607 eurai, turi būti padarytas darbo sutarties pakeitimas, kurį privalo pasirašyti tiek darbdavys, tiek darbuotojas;
– darbo sutarties pakeitimui atskiro pranešimo ir darbuotojo sutikimo nereikia, nes vadovaujantis LR darbo kodekso 34 str. 3 d. „Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį (mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį), kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį atlygį.“;
– darbo sutarčių pakeitimus galima padaryti ir dabar, nurodant pakeitimo įsigaliojimo datą 2020-01-01;
– jei darbo sutartyje yra sulygta, kad darbo užmokestis yra, pvz., Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga ar minimalus valandinis atlygis (nėra įvardinta konkrečiais skaičiais), jokių pakeitimų daryti nereikia.